NË VIKEND MBAHET KLINIKA PËR TRAJNERË TË BASKETBOLLIT

0

Në vikend më 25 dhe 26.05.2019 në organizim të Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) dhe Shoqatës së Trajnerëve të Basketbollit të Kosovës (SHTBK) në sallën e konferencave të hotelit “International” në Prishtinë do të mbahet Klinika për Trajnerë të basketbollit.

Në këtë Klinikë do të ligjërojnë Nenad Trunic dhe Sllobodan Subotic.

 Agjenda e Klinikës së trajnerëve:

 

25/05/2019

 

10:00 Ardhja e trajnerëve

 

10:30-12:00 Nenad Trunic / Hyrje në ushtrimet dhe planifikimin e basketbollit

 

12:00 – 13:00 Drekë

 

13:30 – 15:30 Nenad Trunic

1. Formimi i sistemit të mbrojtës në programin e basketbollit të të rinjve

2.Kundersulmi: principet, detajet, ushtrimet specifike

 

15:45-17:30 Slobidan Subotic Hapësira e sulmit në basketbollin modern

 

26/05/2019

 

10:00 – 11:30 Mbrojtja e pick and roll-it

11:30 – 12:00 Pyetje dhe përgjigje me trajnerin Subotic

 

Tarifa për Klinikën e trajnerëve është 20.00 (njëzetë euro) dhe duhet të bëhet në xhirollogarinë e FBK-së para mbajtjes së Klinikës.

 

TË DHËNAT BANKARE

Banka: TEB Sh.A.

Swift Code: TEBKXKPR

Përfituesi: Federata e Basketbollit të Kosovës

Llogaria: 20-11-0000875360-41

 

Tarifa e Antarësimit në Shoqatën e trajnerëve për sezonin 2019/2020 është 20.00 (njëzet euro) dhe duhet të bëhet në xhirollogarinë e SHTBK-së para mbajtjes së Klinikës.

 

 

TË DHËNAT BANKARE

Banka: BKT

Përfituesi: SHTBK

Llogaria: 1904545006031124